artykuł nr 11

Zarządzenie nr 542 z dn. 29 grudnia 2011 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 541 z dn. 29 grudnia 2011 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 540 z dn. 29 grudnia 2011 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 539 z dn. 29 grudnia 2011 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 538 z dn. 29 grudnia 2011 r.