artykuł nr 6

Zarządzenie nr 547 z dn. 30 grudnia 2011 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 546 z dn. 30 grudnia 2011 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 545 z dn. 30 grudnia 2011 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 544 z dn. 30 grudnia 2011 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 543 z dn. 30 grudnia 2011 r.