artykuł nr 1

Zarządzenie nr 413 z dn. 30 września 2011 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 412 z dn. 30 września 2011 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 411 z dn. 30 września 2011 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 410 z dn. 30 września 2011 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 409 z dn. 30 września 2011 r.