artykuł nr 41

Zarządzenie nr 235 z dn. 27 maja 2011 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 234 z dn. 27 maja 2011 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 233 z dn. 27 maja 2011 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 232 z dn. 27 maja 2011 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 231 z dn. 27 maja 2011 r.