artykuł nr 16

Zarządzenie nr 260 z dn. 22 czerwca 2011 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 259 z dn. 22 czerwca 2011 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 258 z dn. 16 czerwca 2011 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 257 z dn. 14 czerwca 2011 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 256 z dn. 14 czerwca 2011 r.