artykuł nr 1

Uchwały dotyczące ulg w zapłacie podatku od nieruchomości w związku z pandemią COVID-19

artykuł nr 2

Pomoc publiczna

artykuł nr 3

Programy pomocowe