artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2010 r.

Załączniki:
Uchwała II/219/2011 składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 16.05.2011 r. w/s opinii dot. sprawozdania Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wykonania budżetu za 2010 rok121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów jednostek budżetowych91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Funduszu35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Funduszu38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Funduszu30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza spłaty długów w latach 2011-201889 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2012107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2010 r.133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w roku 2010 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Strona tytułowa86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/774/09 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer