artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2010 r.

Załączniki:
Uchwała II/219/2011 składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 16.05.2011 r. w/s opinii dot. sprawozdania Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wykonania budżetu za 2010 rok 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów jednostek budżetowych 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Funduszu 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Funduszu 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Funduszu 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza spłaty długów w latach 2011-2018 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2012 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2010 r. 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w roku 2010 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 128 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Strona tytułowa 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/774/09 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer