artykuł nr 46

Zarządzenie nr 440 z dn. 26 listopada 2010 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 439 z dn. 26 listopada 2010 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 438 z dn. 26 listopada 2010 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 437 z dn. 26 listopada 2010 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 436 z dn. 26 listopada 2010 r.