artykuł nr 21

Zarządzenie nr 465 z dn. 13 grudnia 2010r .

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 464 z dn. 13 grudnia 2010 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 463 z dn. 13 grudnia 2010 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 462 z dn. 13 grudnia 2010 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 461 z dn. 13 grudnia 2010 r.