artykuł nr 11

Zarządzenie nr 475 z dn. 30 grudnia 2010 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 474 z dn. 30 grudnia 2010 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 473 z dn. 30 grudnia 2010 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 472 z dn. 29 grudnia 2010 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 471 z dn. 16 grudnia 2010 r.