artykuł nr 56

Zarządzenie nr 430 z dn. 18 listopada 2010 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 429 z dn. 18 listopada 2010 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 428z dn. 18 listopada 2010 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 427 z dn. 18 listopada 2010 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 426 z dn. 17 listopada 2010 r.