artykuł nr 46

Zarządzenie nr 333 z dn. 27 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 332 z dn. 27 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 331 z dn. 25 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 330 z dn. 25 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 329 z dn. 25 sierpnia 2010 r.