artykuł nr 41

Zarządzenie nr 338 z dn. 30 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 337 z dn. 30 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 336 z dn. 30 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 335 z dn. 27 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 334 z dn. 27 sierpnia 2010 r.