artykuł nr 16

Zarządzenie nr 363 z dn. 22 września 2010 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 362 z dn. 22 września 2010 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 361 z dn. 22 września 2010 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 360 z dn. 21 września 2010 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 359 z dn. 17 września 2010 r.