artykuł nr 11

Zarządzenie nr 368 z dn. 27 września 2010 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 367 z dn. 27 września 2010 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 366 z dn. 27 września 2010 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 365 z dn. 27 września 2010 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 364 z dn. 22 września 2010 r.