artykuł nr 86

Zarządzenie nr 293 z dn. 19 lipca 2010 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 292 z dn. 16 lipca 2010 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 291 z dn. 16 lipca 2010 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 290 z dn. 16 lipca 2010 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 289 z dn. 15 lipca 2010 r.