artykuł nr 81

Zarządzenie nr 298 z dn. 21 lipca 2010 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie nr 297 z dn. 21 lipca 2010 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 296 z dn. 21 lipca 2010 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 295 z dn. 21 lipca 2010 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 294 z dn. 19 lipca 2010 r.