artykuł nr 76

Zarządzenie nr 303 z dn. 26 lipca 2010 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie nr 302 z dn. 26 lipca 2010 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 301 z dn. 26 lipca 2010 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie nr 300 z dn. 26 lipca 2010 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie nr 299 z dn. 23 lipca 2010 r.