artykuł nr 71

Zarządzenie nr 308 z dn. 26 lipca 2010 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 307 z dn. 26 lipca 2010 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 306 z dn. 26 lipca 2010 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 305 z dn. 26 lipca 2010 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 304 z dn. 26 lipca 2010 r.