artykuł nr 66

Zarządzenie nr 313 z dn. 30 lipca 2010 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 312 z dn. 30 lipca 2010 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 311 z dn. 30 lipca 2010 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 310 z dn. 29 lipca 2010 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 309 z dn. 27 lipca 2010 r.