artykuł nr 61

Zarządzenie nr 318 z dn. 10 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 317 z dn. 10 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 316 z dn. 10 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 315 z dn. 2 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 314 z dn. 2 sierpnia 2010 r.