artykuł nr 56

Zarządzenie nr 323 z dn. 16 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 322 z dn. 16 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 321 z dn. 16 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 320 z dn. 10 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 319 z dn. 10 sierpnia 2010 r.