artykuł nr 6

Zarządzenie nr 373 z dn. 30 września 2010 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 372 z dn. 30 września 2010 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 371 z dn. 29 września 2010 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 370 z dn. 29 września 2010 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 369 z dn. 27 września 2010 r.