artykuł nr 36

Zarządzenie nr 343 z dn. 7 września 2010 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 342 z dn. 2 września 2010 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 341 z dn. 2 września 2010 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 340 z dn. 31 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 339 z dn. 30 sierpnia 2010 r.