artykuł nr 36

Zarządzenie nr 189 z dn. 20 maja 2010 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 188 z dn. 19 maja 2010 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 187 z dn. 18 maja 2010 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 186 z dn. 18 maja 2010 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 185 z dn. 17 maja 2010 r.