artykuł nr 16

Zarządzenie nr 209 z dn. 11 czerwca 2010 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 208 z dn. 10 czerwca 2010 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 207 z dn. 10 czerwca 2010 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 206 z dn. 8 czerwca 2010 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 205 z dn. 8 czerwca 2010 r.