artykuł nr 46

Zarządzenie nr 83 z dn. 5 marca 2010 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 82 z dn. 5 marca 2010 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 81 z dn. 4 marca 2010 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 80 z dn. 4 marca 2010 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 79 z dn. 2 marca 2010 r.