artykuł nr 76

Zarządzenie nr 53 z dn. 29 stycznia 2010 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie nr 52 z dn. 29 stycznia 2010 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 51 z dn. 29 stycznia 2010 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie nr 50 z dn. 29 stycznia 2010 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie nr 49 z dn. 27 stycznia 2010 r.