artykuł nr 71

Zarządzenie nr 58 z dn. 5 lutego 2010 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 57 z dn. 3 lutego 2010 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 56 z dn. 3 lutego 2010 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 55 z dn. 3 lutego 2010 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 54 z dn. 3 lutego 2010 r.