artykuł nr 66

Zarządzenie nr 63 z dn. 11 lutego 2010 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 62 z dn. 11 lutego 2010 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 61 z dn. 9 lutego 2010 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 60 z dn. 9 lutego 2010 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 59 z dn. 5 lutego 2010 r.