artykuł nr 56

Zarządzenie nr 73 z dn. 19 lutego 2010 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 72 z dn. 19 lutego 2010 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 71 z dn. 19 lutego 2010 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 70 z dn. 19 lutego 2010 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 69 z dn. 17 lutego 2010 r.