artykuł nr 6

Zarządzenie nr 123 z dn. 30 marca 2010 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 122 z dn. 30 marca 2010 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 121 z dn. 29 marca 2010 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 120 z dn. 29 marca 2010 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 119 z dn. 26 marca 2010 r.