artykuł nr 46

Zarządzenie nr 486 z dn. 20 listopada 2009 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 485 z dn. 20 listopada 2009 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 484 z dn. 20 listopada 2009 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 483 z dn. 20 listopada 2009 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 482 z dn. 20 listopada 2009 r.