artykuł nr 41

Zarządzenie nr 491 z dn. 30 listopada 2009 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 490 z dn. 30 listopada 2009 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 489 z dn. 25 listopada 2009 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 488 z dn. 23 listopada 2009 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 487 z dn. 23 listopada 2009 r.