artykuł nr 36

Zarządzenie nr 496 z dn. 30 listopada 2009 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 495 z dn. 30 listopada 2009 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 494 z dn. 30 listopada 2009 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 493 z dn. 30 listopada 2009 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 492 z dn. 30 listopada 2009 r.