artykuł nr 11

Zarządzenie nr 521 z dn. 28 grudnia 2009 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 520 z dn. 28 grudnia 2009 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 519 z dn. 28 grudnia 2009 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 518 z dn. 28 grudnia 2009 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 517 z dn. 28 grudnia 2009 r.