artykuł nr 66

Zarządzenie nr 466 z dn. 6 listopada 2009 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 465 z dn. 6 listopada 2009 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 464 z dn. 6 listopada 2009 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 463 z dn. 5 listopada 2009 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 462 z dn. 5 listopada 2009 r.