artykuł nr 61

Zarządzenie nr 471 z dn. 13 listopada 2009 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 470 z dn. 13 listopada 2009 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 469 z dn. 13 listopada 2009 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 468 z dn. 13 listopada 2009 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 467 z dn. 9 listopada 2009 r.