artykuł nr 56

Zarządzenie nr 476 z dn. 18 listopada 2009 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 475 z dn. 18 listopada 2009 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 474 z dn. 16 listopada 2009 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 473 z dn. 16 listopada 2009 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 472 z dn. 16 listopada 2009 r.