artykuł nr 51

Zarządzenie nr 481 z dn. 18 listopada 2009 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 480 z dn. 18 listopada 2009 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 479 z dn. 18 listopada 2009 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 478 z dn. 18 listopada 2009 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 477 z dn. 18 listopada 2009 r.