artykuł nr 46

Zarządzenie nr 385 z dn. 26 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 384 z dn. 25 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 383 z dn. 24 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 382 z dn. 24 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 381 z dn. 21 sierpnia 2009 r.