artykuł nr 41

Zarządzenie nr 390 z dn. 31 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 389 z dn. 31 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 388 z dn. 31 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 387 z dn. 31 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 386 z dn. 31 sierpnia 2009 r.