artykuł nr 36

Zarządzenie nr 395 z dn. 2 września 2009 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 394 z dn. 2 września 2009 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 393 z dn. 2 września 2009 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 392 z dn. 2 września 2009 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 391 z dn. 2 września 2009 r.