artykuł nr 31

Zarządzenie nr 400 z dn. 9 września 2009 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 399 z dn. 9 września 2009 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 398 z dn. 8 września 2009 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 397 z dn. 2 września 2009 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 396 z dn. 2 września 2009 r.