artykuł nr 21

Zarządzenie nr 410 z dn. 18 września 2009 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 409 z dn. 17 września 2009 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 408 z dn. 14 września 2009 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 407 z dn. 14 września 2009 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 406 z dn. 14 września 2009 r.