artykuł nr 116

Zarządzenie nr 315 z dn. 3 lipca 2009 r.

artykuł nr 117

Zarządzenie nr 314 z dn. 3 lipca 2009 r.

artykuł nr 118

Zarządzenie nr 313 z dn. 3 lipca 2009 r.

artykuł nr 119

Zarządzenie nr 312 z dn. 3 lipca 2009 r.

artykuł nr 120

Zarządzenie nr 311 z dn. 3 lipca 2009 r.