artykuł nr 11

Zarządzenie nr 420 z dn. 29 września 2009 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 419 z dn. 29 września 2009 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 418 z dn. 28 września 2009 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 417 z dn. 25 września 2009 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 416 z dn. 23 września 2009 r.