artykuł nr 86

Zarządzenie nr 345 z dn. 14 lipca 2009 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 344 z dn. 14 lipca 2009 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 343 z dn. 13 lipca 2009 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 342 z dn. 13 lipca 2009 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 341 z dn. 13 lipca 2009 r.