artykuł nr 71

Zarządzenie nr 360 z dn. 27 lipca 2009 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 359 z dn. 24 lipca 2009 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 358 z dn. 24 lipca 2009 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 357 z dn. 23 lipca 2009 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 356 z dn. 20 lipca 2009 r.